H & M autoopravy - predaj s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Certifikát o pridelení štandardov kvality ISO 9001

Z dôvodu skvalitnenia našich služieb sme sa opätovne uchádzali o certifikát ISO 9001, ktorý nám bol udelený dňa 22.1.2020.